• +66(0)62 217 0808

Sales Consultant (เซลขายคอนโด – บ้าน) 

เงินเดือน : 18,000-20,000

– ค่าตอบแทนคอมมิชชั่นสูงประมาณเดือนละ 20,000~60,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
– ขายคอนโดมิเนียม หลายโครงการ
– นั่งประจำออฟฟิสแสนสิริ (อ่อนนุช)

สวัสดิการ :
เงินเดือน, Commission, Bonus, ประกันสังคม, การฝึกอบรม

ความรับผิดชอบ
1. ติดต่อและปิดการขายคอนโด – อสังหา ( มีรายชื่อลูกค้าให้)
2. ให้คำแนะนำในการเลือกโครงการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจมากที่สุด
3. นำเสนอข้อมูลโครงการอย่างละเอียดได้ทั้งทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์และโดยการเยืี่ยมชมสถานที่จริง
4. จัดทำรายงานผลการติดตามลูกค้ารายวัน ผลการขาย และปัญหาการขาย พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
5. บันทึกเก็บข้อมูลการขาย การจอง และทำรายงานการขายรายวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. – ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือ การตลาด หรือ สาขาอื่นๆ

2. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารที่ดี

3. – จบใหม่ไม่มีประสบการณ หรือ มีประสปการณ์งานขายอสังหา อย่างน้อย 1 ปี

4. – เพศหญิง

5. – ประจำโครงการกรุงเทพ

6. – เงินเดือน + คอมมิชชั่น

7. – เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์

8. – คล่องแคล่ว และ มีความสามารถทางด้านการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์

Contact: 081-829-5300